Jak skorzystać z Programu "Mój Prąd 5.0" i jego ewolucja
Bez kategorii

Jak skorzystać z Programu „Mój Prąd 5.0” i jego ewolucja

Program Mój Prąd 5.0 odgrywa kluczową rolę w promowaniu fotowoltaiki w Polsce. Pierwsze trzy odsłony programu koncentrowały się głównie na wsparciu dla elektrowni słonecznych. Jednak czwarta i piąta edycja zostały rozszerzone o magazyny energii, systemy zarządzania energią w domu oraz technologie związane z ciepłem. Najnowsza, piąta edycja, ruszyła 22 kwietnia 2023 roku.

Spis treści:

 1. Kto może skorzystać z „Mój Prąd 5.0”
 2. Cel i zakres wsparcia w „Mój Prąd 5.0”
 3. Jakie są kwoty wsparcia?
 4. Historia programu „Mój Prąd
 5. Kiedy warto zainwestować w fotowoltaikę?
 6. Jak skorzystać z programu „Mój Prąd 5.0”?
 7. FAQ (Najczęściej zadawane pytania):
 8. Polecane wpisy blogowe:

Kto może skorzystać z Programu Mój Prąd 5.0

Program jest skierowany do osób indywidualnych produkujących prąd dla własnych potrzeb. Wyróżniono trzy główne grupy beneficjentów, w zależności od systemu rozliczeniowego i wcześniejszego korzystania z dofinansowania.

 1. Grantobiorcy rozliczający się w systemie net-billing, którzy nie korzystali dotąd z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 2. Grantobiorcy rozliczający się w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie korzystali dotąd z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale są gotowi przejść na system net-billing.
 3. Grantobiorcy rozliczający się w systemie opustów tzw. net-metering, którzy już wcześniej skorzystali z dofinansowania, na przykład wykorzystując program Mój Prąd, pod pewnymi warunkami, takimi jak zmiana systemu rozliczeniowego na net-billing czy zgłoszenie dodatkowego urządzenia do dofinansowania.

W zależności od systemu rozliczeniowego i wcześniejszego korzystania z dofinansowania, beneficjenci mogą liczyć na różne formy wsparcia w ramach programu „Mój Prąd 5.0”.

Cel i zakres wsparcia w programie Mój Prąd 5.0

Choć początkowe edycje programu skupiały się wyłącznie na instalacjach fotowoltaicznych, nowsze edycje mają na celu zachęcenie Polaków do większej samowystarczalności energetycznej. Dlatego też program oferuje wsparcie nie tylko dla fotowoltaiki, ale także dla magazynów energii, systemów zarządzania energią i innych technologii.

Jakie są kwoty wsparcia?

W najnowszej edycji programu beneficjenci mogą liczyć na wsparcie sięgające nawet 58 tys. zł. Istnieją też dodatkowe bonusy dla tych, którzy decydują się na zmianę systemu rozliczeniowego czy zakup dodatkowych urządzeń.

 • Maksymalne wsparcie: Prosumenci mogą liczyć na wsparcie do 58 tys. zł.
 • Wsparcie dla różnych urządzeń: W ramach programu można otrzymać dotację pokrywającą do 50% kosztów kwalifikowanych. W zależności od rodzaju inwestycji i zakupionych urządzeń kwoty mogą się różnić.
 • Bonus za zmianę systemu: Dla grantobiorców z grupy trzeciej, którzy przechodzą na system net-billing i decydują się na zakup dodatkowych urządzeń, przewidziano bonus w wysokości 3 tys. zł.
 • Dodatkowe wsparcie: Jeśli ktoś już posiada instalację fotowoltaiczną i chce dokupić do niej na przykład pompę ciepła czy magazyn energii, może liczyć na dodatkowe wsparcie. Przykładowo, 3 000 zł na fotowoltaikę, do 19 400 zł na pompę ciepła, do 16 000 zł na magazyn energii i do 3 000 zł na system HEMS.
 • Maksymalna kwota dla grupy trzeciej: Dla wnioskodawców z tej grupy maksymalna kwota wsparcia wynosi aż 41 400 zł.

Kwoty wsparcia mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i zakresu inwestycji, dlatego warto dokładnie zapoznać się z regulaminem programu i skonsultować z doradcą.

Historia programu „Mój Prąd

Pierwsze edycje programu oferowały wsparcie na poziomie od 3 do 5 tys. zł. Mimo skromniejszych kwot, program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co skutkowało szybkim wyczerpywaniem dostępnych środków.

Kiedy warto zainwestować w fotowoltaikę?

Aby skorzystać z dofinansowania, warto zwrócić uwagę na daty i warunki programu. Ważne jest, aby inwestycja została zakończona przed wyczerpaniem dostępnych środków.

Czy to ostatnia szansa na wsparcie?

Piąta edycja programu może być ostatnią taką okazją do uzyskania wsparcia. Wysokość dostępnych środków i duże zainteresowanie mogą sprawić, że fundusze szybko się wyczerpią.

Jak skorzystać z programu „Mój Prąd 5.0”?

Aby skorzystać z programu Mój Prąd 5.0, należy przede wszystkim upewnić się, że spełniamy kryteria kwalifikacyjne jednej z trzech wyróżnionych grup grantobiorców. 

Następnie, warto dokładnie zapoznać się z zakresem wsparcia i dostępnymi kwotami dofinansowania, które mogą sięgać nawet do 58 tys. zł, z możliwością uzyskania dodatkowych bonusów za zmianę systemu rozliczeniowego czy zakup specyficznych urządzeń. Po zidentyfikowaniu zakresu inwestycji, konieczne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak faktury czy paragony potwierdzające poniesione wydatki. Ważne jest, aby pamiętać o terminach – wydatki kwalifikowane są brane pod uwagę od 01.02.2020 r., a sama inwestycja musi być zakończona przed wyczerpaniem dostępnych środków w programie. Po zgromadzeniu dokumentacji, należy wypełnić wniosek o dofinansowanie i złożyć go w odpowiednim terminie. Warto również skonsultować się z doradcą lub ekspertem w dziedzinie fotowoltaiki, który pomoże w prawidłowym wypełnieniu wniosku i przeprowadzi przez cały proces ubiegania się o dofinansowanie przez Program Mój Prąd 5.0

FAQ (Najczęściej zadawane pytanie):

Czym jest program Mój Prąd 5.0 i kto może z niego skorzystać?

Program Mój Prąd 5.0 promuje fotowoltaikę w Polsce, oferując wsparcie dla elektrowni słonecznych, magazynów energii, systemów zarządzania energią w domu oraz technologii związanych z ciepłem. Skierowany jest do osób indywidualnych produkujących prąd dla własnych potrzeb. Istnieją trzy główne grupy beneficjentów, które różnią się w zależności od systemu rozliczeniowego i wcześniejszego korzystania z dofinansowania.

Jakie są główne cele programu i jakie technologie są wspierane?

Choć początkowe edycje programu koncentrowały się na fotowoltaice, celem Mój Prąd 5.0 jest zachęcenie Polaków do większej samowystarczalności energetycznej. Dlatego program oferuje wsparcie nie tylko dla fotowoltaiki, ale także dla magazynów energii, systemów zarządzania energią i innych technologii.

Jakie są kwoty wsparcia w ramach programu?

Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do 58 tys. zł. Istnieją różne formy wsparcia w zależności od rodzaju inwestycji i zakupionych urządzeń. Dla grantobiorców z grupy trzeciej przewidziano bonus w wysokości 3 tys. zł za zmianę systemu rozliczeniowego i zakup dodatkowych urządzeń. Istnieją też dodatkowe wsparcia dla różnych urządzeń, takich jak pompy ciepła czy magazyny energii.

Kiedy warto zainwestować w fotowoltaikę w ramach programu?

Aby skorzystać z dofinansowania, warto zwrócić uwagę na daty i warunki programu. Ważne jest, aby inwestycja została zakończona przed wyczerpaniem dostępnych środków. Piąta edycja programu może być ostatnią taką okazją do uzyskania wsparcia, dlatego warto śledzić dostępność funduszy.

Jak skorzystać z programu Mój Prąd 5.0?

Aby skorzystać z programu, należy spełnić kryteria kwalifikacyjne jednej z trzech grup grantobiorców, zapoznać się z zakresem wsparcia i dostępnymi kwotami dofinansowania, zgromadzić niezbędne dokumenty (faktury, paragony) potwierdzające wydatki, wypełnić wniosek o dofinansowanie i złożyć go w odpowiednim terminie. Zaleca się konsultację z doradcą lub ekspertem w dziedzinie fotowoltaiki.

Polecane wpisy blogowe: