Dofinansowania do pomp ciepła 2023 - ekoplus.pl

Pompy ciepła cieszą się rekordową sprzedażą, a ich popularność nieustannie rośnie. Dodatkowo w polsce można uzyskać dofinansowania do pomp ciepła. W 2022 roku odnotowano znaczący wzrost sprzedaży w krajach Unii Europejskiej. Wzrost sprzedaży pomp ciepła był szczególnie imponujący w Polsce, gdzie liczba sprzedanych urządzeń zwiększyła się o 120 proc. w porównaniu 2021 do roku 2022! Wyjątkowo duży wzrost odnotowano zwłaszcza w przypadku pomp ciepła przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody użytkowej (2 proc.), gruntowych pomp ciepła (28 proc.) oraz powietrznych pomp ciepła (137 proc.).

Co miało wpływ na rekorodową sprzedaż pomp ciepła ?

Dynamiczny wzrost popularności pomp ciepła wynika z wielu czynników. Osoby decydujące się na ich zakup mogą cieszyć się wieloma korzyściami, takimi jak:

 • niższe koszty ogrzewania w porównaniu do innych źródeł ciepła,
 • troska o środowisko, 
 • wysoki komfort obsługi,
 • szybki zwrot inwestycji,
 • możliwość montażu w różnych typach obiektów. 

Ponadto, podwyżki cen nośników energii i paliw przyczyniły się do zwiększonego zainteresowania tymi ekologicznymi rozwiązaniami, a kryzys energetyczny w Europie, wynikający między innymi z czynników geopolitycznych, dodatkowo zwiększył potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł ogrzewania.

Wzrost popularności pomp ciepła jest również efektem współpracy z fotowoltaiką, gdzie produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby staje się coraz bardziej atrakcyjna.

Programy rządowe, takie jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, wspierają ekologiczne rozwiązania, w tym montaż paneli fotowoltaicznych i instalację pomp ciepła. Dodatkowo, ambitne cele Unii Europejskiej związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej oraz plan REPowerEU, który przewiduje instalację 30 milionów nowych pomp ciepła do 2030 roku, dodatkowo wzmacniają pozycję pomp ciepła jako kluczowego rozwiązania w ogrzewaniu przyjaznym dla środowiska.

Rodzaje dofinansowania do pomp ciepła w starym domu

Planując zakup i montaż pompy ciepła w starym domu, warto wiedzieć, że istnieje kilka możliwości dofinansowania tego ekologicznego rozwiązania grzewczego. Dzięki różnym programom i dotacjom, inwestycja w pompę ciepła może być bardziej dostępna i opłacalna. Przedstawiamy rodzaje dofinansowania do pomp ciepła, na które można liczyć.

Rządowy Program Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze jest jednym z najważniejszych programów wspierających wymianę i termomodernizację w domach. Realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program oferuje wsparcie finansowe dla osób planujących zakup pomp ciepła. Dofinansowanie może obejmować zarówno samą pompę ciepła, jak i inne prace termomodernizacyjne. Program ten stawia na ochronę środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.

Rządowy Program Stop Smog 

Kolejnym rządowym programem wartym uwagi jest Stop Smog. Program ten ma na celu wspieranie wymiany i likwidacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji w domach mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup i montaż pompy ciepła, co stanowi atrakcyjną opcję dla właścicieli starych domów, którzy chcą zrezygnować z tradycyjnych, mniej ekologicznych źródeł ciepła.

Rządowy Program Ciepłe Mieskanie

Dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych istnieje również ogólnopolski program Ciepłe Mieszkanie. Program ten wspiera wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach z wieloma lokatorami. Jeśli posiadasz mieszkanie w takim budynku i zastanawiasz się nad instalacją pompy ciepła, warto zapoznać się z tym programem i sprawdzić dostępne dofinansowanie.

Regionalne dotacje do wymiany pieców 

Ponadto, wiele regionów wprowadziło swoje dotacje związane z walką ze smogiem i poprawą jakości powietrza. W ramach uchwał antysmogowych powstają regionalne dotacje, które wspierają wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła, w tym również pompy ciepła. To kolejna szansa na otrzymanie wsparcia finansowego przy zakupie i montażu pompy ciepła w starym domu.

Tabela dofinansowań do pomp ciepła

ProgramDla kogo?Wysokość dopłatyZakres inwestycji
Czyste PowietrzeOsoby fizyczne (właściciele domów termomodernizowanych)Maksymalnie 32 000 zł(z fotowoltaiką – 37 000 zł)Kupno i montaż pompy ciepła: gruntowej, powietrze/woda oraz powietrze/powietrze
Moje CiepłoOsoby fizyczne(właściciele nowo budowanych domów)Do 30% kosztów (pompa ciepła powietrzna – 7000 zł,gruntowa – 21 000 zł)Kupno i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej
Ciepłe MieszkanieOsoby fizyczne – właściciele oraz współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
Od 30 do 95% kosztów, w zależności od dochoduKupno i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej
Ogrzej się z Tauronem 2023Osoby fizyczne – właściciele oraz współwłaściciele użytkowanych domów jednorodzinnychOd 1800 do 4400 złKupno i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej
Program Mój Prąd 5.0Osoby fizyczne – właściciele oraz współwłaściciele użytkowanych domów jednorodzinnychOd 4,4 do 28 tys. zł w zależności od rodzaju
urządzenia
Kupno fotowoltaiki, magazynu energii, kolektorów słonecznych, ale i pomp ciepła

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Wiele osób decydujących się na budowę nowego domu zastanawia się, czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do pomp ciepła. Przez wiele lat brakowało ogólnokrajowego programu dopłat, który wsparłby inwestycje w pompy ciepła w nowych obiektach. Jednak w kwietniu 2022 roku uruchomiony został program priorytetowy Moje Ciepło, który zapewnia dofinansowanie dla nowych budynków jednorodzinnych z pompami ciepła.

Program Moje Ciepło jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i ma budżet wynoszący 600.000.000 złotych. Program będzie działał w latach 2022-2027, jednakże umowy o dofinansowanie będą podpisywane tylko do 31 grudnia 2026 roku. Celem programu jest wspieranie inwestycji w ekologiczne systemy grzewcze, a pompy ciepła stanowią kluczowy element tej strategii.

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. 

1. Ukończenie inwestycji w pompę ciepła przed wnioskiem o dofinansowanie

Przede wszystkim, inwestycja w pompę ciepła musi zostać ukończona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła.

2. Spełnienie minimalnych wymagań programu.

Kolejnym warunkiem jest zakupienie i zamontowanie pompy ciepła, która spełnia minimalne wymagania określone w Załączniku nr 1 do programu. Te wymagania mają na celu zapewnienie wysokiej wydajności i efektywności energetycznej instalacji. 

3. Budynek musi spełniać wymogi podwyższonego standardu energetycznego

Budynek, w którym zostanie zainstalowana pompa ciepła, musi spełniać wymogi podwyższonego standardu energetycznego. Maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W, wynosi maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) od 2023 roku.

4. Zakup pompy ciepła wyprodukowanej max. 24 miesiące przed montażem

Ważnym aspektem jest również kupienie nowej pompy ciepła, która została wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem. To zapewnia, że instalacja będzie korzystać z najnowszych technologii i spełniać aktualne standardy jakości.

5. Współpraca pompy ciepła z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym 

Ostatnim warunkiem jest zamontowanie pompy ciepła, która będzie współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym o temperaturze zasilania wody grzewczej wynoszącej maksymalnie 35°C. Ogrzewanie płaszczyznowe, w tym ogrzewanie podłogowe, jest przykładem systemu grzewczego spełniającego te wymagania.

Program Moje Ciepło ma wiele korzyści dla osób budujących nowe domy. Przede wszystkim, dostępność dofinansowania stanowi istotne ułatwienie finansowe, które może przyczynić się do obniżenia kosztów inwestycji. Ponadto, program wspiera ekologiczne rozwiązania grzewcze, które są bardziej przyjazne dla środowiska i pomagają w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Instalacja pompy ciepła w nowym domu przyczynia się także do oszczędności energii i kosztów ogrzewania, co jest korzyścią zarówno dla właścicieli domów, jak i dla środowiska naturalnego.

Podsumowując, program Moje Ciepło stanowi atrakcyjną możliwość otrzymania dofinansowania do instalacji pompy ciepła w nowym domu. Dostępność tego programu oraz liczne korzyści, takie jak oszczędności finansowe i ekologiczne, sprawiają, że warto rozważyć zastosowanie ekologicznego i efektywnego energetycznie systemu grzewczego w swoim nowym domu.

Dofinansowanie do pompy ciepła – dla kogo?

Inwestycja w pompę ciepła jest coraz popularniejsza ze względu na jej korzyści dla środowiska i oszczędności energetyczne. Jednak koszt zakupu i montażu pompy ciepła może być sporym obciążeniem dla budżetu domowego. Dlatego też istnieje wiele programów i dotacji, które mają na celu ułatwić dostęp do tego rodzaju technologii grzewczej i umożliwić dofinansowania do pomp ciepła.

Kto może wykorzystać dofinansowanie do pomp ciepła?

 • Gospodarstwa domowe są jednym z głównych beneficjentów programów wspierających inwestycje w pompę ciepła. W ramach programu „Czyste Powietrze” oraz programu „Moje Ciepło” można ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła. Te programy stanowią ważne wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych ekologicznym ogrzewaniem domu.
 • Rolnicy również mają możliwość skorzystania z programu Agroenergia. Ten program oferuje dotacje i niskooprocentowane pożyczki, które wspierają inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w pompy ciepła. Osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych oraz osoby prawne mogą skorzystać z tego programu i otrzymać wsparcie finansowe na zakup i montaż pompy ciepła.
 • Organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy również mają szereg możliwości uzyskania wsparcia finansowego na zakup i instalację pomp ciepła. Istnieją dotacje i preferencyjnie oprocentowane pożyczki, które mogą być wykorzystane na inwestycje w energię odnawialną, w tym w pompy ciepła. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 • Dodatkowo, istnieje rządowy program Energia Plus, który skierowany jest do przedsiębiorstw. Program ten ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko poprzez wspieranie inwestycji w ekologiczne technologie, w tym w pompy ciepła.

Dofinansowania do pomp ciepła – pozostałe możliwości:

 • Gminy również angażują się w promowanie ekologicznych rozwiązań grzewczych, takich jak pompy ciepła. W ramach programu Ciepłe Mieszkanie, gminy ogłaszają nabór dla osób fizycznych posiadających lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych. Dotacje z tego programu mogą obejmować wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na pompy ciepła oraz inne ekologiczne rozwiązania grzewcze.
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe również mają możliwość skorzystania z dofinansowania na pompę ciepła. W 2023 roku dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) będzie jeszcze wyższe, a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowuje się do wprowadzenia programu Grant OZE. Ten program oferuje dofinansowanie w wysokości do 50% wartości zakupu, montażu, budowy lub modernizacji pompy ciepła dla właścicieli budynków wielorodzinnych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz państwowe jednostki budżetowe (PBJ) również mają możliwość skorzystania z dotacji na pompę ciepła. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych WFOŚiGW.
 • Uzdrowiska również mają swoje programy wsparcia finansowego na inwestycje w efektywność energetyczną. Projekt Klimatyczne Uzdrowiska ma na celu wspieranie budynków użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych oraz zwiększanie odporności na skutki zmian klimatu. W ramach tego projektu udzielane są pożyczki od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Kościoły i związki wyznaniowe również mają możliwość otrzymania dotacji na pompę ciepła. Fundusz Kościelny na rok 2023 przewiduje środki na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym również pomp ciepła.

Jak widać, istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania do pomp ciepła. Programy, dotacje i preferencyjne pożyczki są dostępne dla różnych grup społecznych i instytucji, aby ułatwić inwestycję w ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązania grzewcze. Dzięki temu coraz więcej osób może cieszyć się ekologicznym ogrzewaniem i oszczędnościami energetycznymi w swoim domu.

Formy dotacji na pompy ciepła 

Dotacje na pompy ciepła są przyznawane w ramach nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 roku. Wysokość i forma dotacji zależą od regionu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie oraz od programu, który funkcjonuje w danym obszarze. Należy pamiętać, że szczegóły postępowania i warunki uzyskania dotacji są określane przez poszczególne programy, a nie samą ustawę.

 1. Preferencyjnie oprocentowane pożyczki. 

Jedną z form wsparcia finansowego są preferencyjnie oprocentowane pożyczki. Mogą być udzielane z możliwością umorzenia pożyczonego kapitału. Istnieje wiele programów, w ramach których można uzyskać tego rodzaju pożyczki. Jednym z nich jest program Energia Plus, który skierowany jest do przedsiębiorstw i ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Dofinansowanie w ramach tego programu może obejmować zakup, montaż, budowę lub modernizację pompy ciepła. Kolejnymi programami oferującymi preferencyjnie oprocentowane pożyczki są programy Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. Bezzwrotne dofinansowanie 

Oprócz pożyczek, istnieje również możliwość skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania na zakup pompy ciepła. Tego rodzaju wsparcie dostępne jest w ramach różnych programów, takich jak Moje Ciepło czy Czyste Powietrze. Programy te skierowane są do gospodarstw domowych i mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ochronę środowiska. Dzięki bezzwrotnym dotacjom, beneficjenci mogą uzyskać znaczące wsparcie finansowe na zakup i instalację pompy ciepła.

Warto podkreślić, że formy wsparcia finansowego, takie jak preferencyjnie oprocentowane pożyczki i bezzwrotne dotacje, są różne w zależności od regionu i programu, który funkcjonuje na danym obszarze. Dlatego też ważne jest zapoznanie się z programami regionalnymi i ich szczegółowymi warunkami. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich funduszy oraz instytucji oferujących dotacje na pompę ciepła.

Gdzie można pozyskać dofinansowanie na pompę ciepła?

Wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w różnych regionach obowiązują różne terminy dotyczące wymiany starych kotłów na węgiel na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Niestety, nieprzestrzeganie uchwał antysmogowych może wiązać się z karą finansową sięgającą nawet 5 000 zł. Ponadto, informacje na temat dostępnych dotacji na zakup i montaż pomp ciepła wciąż nie są wystarczająco rozpowszechniane. Gdzie zatem można szukać informacji dotyczących finansowania termomodernizacji i inwestycji w pompy ciepła w 2023 roku? Istnieje kilka instytucji i organizacji, które oferują wsparcie w tej dziedzinie.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

To jedno z miejsc, gdzie można znaleźć dofinansowanie na pompę ciepła. W każdym województwie działają oddziały WFOŚiGW, które oferują preferencyjnie oprocentowane pożyczki z możliwością umorzenia pożyczonego kapitału. Warto zwrócić uwagę na programy rządowe, takie jak Energia Plus, oraz programy prowadzone przez WFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

To instytucja która, również udziela wsparcia finansowego na zakup i montaż pomp ciepła. Istnieje szereg programów, w ramach których można ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie. Programy takie jak Moje Ciepło i Czyste Powietrze są skierowane do gospodarstw domowych i umożliwiają uzyskanie środków na inwestycję w przyjazne środowisku źródła ogrzewania.

Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Również oferują wsparcie finansowe na termomodernizację i inwestycje w pompy ciepła. Programy te różnią się w zależności od regionu, dlatego warto skonsultować się z odpowiednim Urzędem Marszałkowskim, aby uzyskać informacje na temat dostępnych dotacji i procedur składania wniosków.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Fundusz zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego to kolejna instytucja, która udziela wsparcia finansowego na zakup i montaż pomp ciepła. W ramach tego funduszu możliwe jest uzyskanie preferencyjnie oprocentowanej pożyczki na inwestycje związane z termomodernizacją budynków.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Instytucja, która skupia się na finansowaniu inwestycji w rolnictwie, w tym również na zakupie i montażu pomp ciepła. Rolnicy mogą ubiegać się o dotacje na modernizację swoich gospodarstw, w tym na wprowadzenie ekologicznych systemów ogrzewania.

Dodatkowo, warto sprawdzić możliwości finansowania u samorządów gminnych i powiatowych. Często oferują one programy dotacyjne związane z ekologią i energooszczędnością, które obejmują również pompę ciepła.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu stworzył Wyszukiwarkę EkoDotacji, która ułatwia dostęp do informacji na temat różnych programów dotacyjnych. Dzięki tej wyszukiwarce można znaleźć informacje o dostępnych źródłach finansowania inwestycji ekologicznych, w tym na zakup i montaż pomp ciepła.

Warto również skonsultować się z firmami zajmującymi się montażem pomp ciepła. Często takie firmy mają wiedzę na temat dostępnych dotacji i mogą pomóc klientom w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

Aby uzyskać informacje i złożyć wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła, warto skontaktować się z wymienionymi instytucjami i organizacjami. Można również skorzystać z Wyszukiwarki EkoDotacji, która pozwoli szybko znaleźć programy finansowe odpowiednie dla danego projektu.