Dofinansowania do fotowoltaiki - jak je uzyskać? - ekoplus.pl

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i wzrostu zainteresowania energią odnawialną. Dofinansowania do fotowoltaiki stają się coraz bardziej atrakcyjne dla osób planujących zainstalowanie paneli słonecznych. W Polsce istnieją różne źródła wsparcia finansowego, w tym dotacje na fotowoltaikę. Umożliwiają one obniżenie kosztów inwestycji i przyspieszenie zwrotu z inwestycji. Dzięki tym programom i inicjatywom, coraz więcej osób może skorzystać z dotacji, jakie niesie ze sobą fotowoltaika.

Dofinansowania na fotowoltaike dostępne w 2023 roku:

W roku 2023 istnieje szereg programów i inicjatyw, które oferują dofinansowanie na fotowoltaikę oraz. Umożliwiając tym samym szerokie korzyści dla osób zainteresowanych inwestycją w energię odnawialną. 

Jednym z ważnych programów jest „Mój Prąd”, który zapewnia wsparcie finansowe na instalację paneli słonecznych dla osób fizycznych oraz małych przedsiębiorców. 

Kolejnym programem wartym uwagi jest „Czyste Powietrze”, który skierowany jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych. Oferuje dotacje na fotowoltaikę, ale także na inne działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków. 

Program „Czyste Powietrze Plus” to rozszerzenie „Czystego Powietrza” o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach. 

Przedsiębiorcy rolni mogą skorzystać z programu „Agroenergia”, który umożliwia dofinansowanie na fotowoltaikę w celu produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych. 

Dzięki tym programom dostępne w 2023 roku, inwestycja w fotowoltaikę staje się bardziej opłacalna i dostępna dla szerokiego grona osób.

Kto może uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę:

Dofinansowania do fotowoltaiki w 2023 roku jest dostępne dla różnych podmiotów, takich jak:

  • Gospodarstwa domowe – osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne na swoim budynku mieszkalnym.
  • Firmy – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy chcą zainwestować w fotowoltaikę na swoich obiektach przemysłowych, handlowych lub usługowych.
  • Jednostki samorządu terytorialnego. Miasta, gminy, powiaty, które planują wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Do infrastruktury publicznej, np. szkół, urzędów czy ośrodków kultury.
  • Kościoły – wspólnoty religijne posiadające nieruchomości sakralne, które chcą skorzystać z energii słonecznej i zainstalować panele fotowoltaiczne na dachach swoich świątyń.
  • Spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje zarządzające budynkami wielorodzinnymi. Mające możliwość zainstalowania instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków mieszkalnych i dostarczanie energii słonecznej dla mieszkańców.

Dofinansowania i dotacje na fotowoltaikę są skierowane do tych różnych grup. Wspierając rozwój energii odnawialnej i umożliwić korzystanie z ekologicznych rozwiązań energetycznych w szerokim spektrum sektorów.

Programy oferujące dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę są skonstruowane w taki sposób, aby wspierać różne sektory i umożliwić szerokie korzystanie z odnawialnych źródeł energii. 

Dzięki tym inicjatywom, zarówno indywidualni właściciele domów, jak i przedsiębiorcy czy instytucje publiczne mają szansę skorzystać z finansowego wsparcia, co zachęca do inwestycji w instalację paneli słonecznych.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla nowych i aktualnych prosumentów:

Dofinansowanie fotowoltaiki dla nowych prosumentów stanowi ważny aspekt programów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki dostępnym dofinansowaniom i dotacjom na fotowoltaikę, osoby, które chcą stać się prosumentami. Czyli jednocześnie producentami i odbiorcami energii elektrycznej. Mogą zainstalować panele fotowoltaiczne na swoich domach lub obiektach, czerpać energię ze słońca i jednocześnie przekazywać jej nadwyżki do sieci. Dofinansowania te mogą obejmować wsparcie finansowe na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Przewidują też różne formy ulg podatkowych czy premii za wytworzoną energię. Dzięki temu, nowi prosumenci mają szansę nie tylko zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną. Mogą również przyczynić się do produkcji czystej energii i ochrony środowiska. Dofinansowania na fotowoltaikę stwarzają więc atrakcyjne możliwości dla wszystkich, którzy chcą inwestować w zielone źródła energii i postawić na ekologiczne rozwiązania.

Osoby, które już korzystają z fotowoltaiki mogą również skorzystać z dostępnych dofinansowań na fotowoltaikę. Występują równiż dotacji, które pozwalają na rozbudowę istniejącej instalacji lub modernizację jej elementów. Dzięki temu, posiadacze już działających paneli mają szansę zwiększyć swoją produkcję energii ze słońca. Optymalizując jej wykorzystanie i jednocześnie korzystać z korzyści finansowych, jakie niesie za sobą taka inwestycja. Dofinansowania na fotowoltaikę dla osób z instalacją mogą obejmować m.in. wsparcie finansowe na zakup dodatkowych paneli. Montaż nowych technologii zwiększających efektywność systemu fotowoltaicznego oraz zachęty podatkowe czy premie za wytworzoną energię

Dofinansowanie do fotowoltaiki – Mój Prąd

Dofinansowanie do fotowoltaiki przez program Mój Prąd jest jednym z najważniejszych instrumentów wspierających rozwój energetyki słonecznej w Polsce. Program Mój Prąd 4.0 rozpoczął się w 2022 roku, a obecnie funkcjonuje już czwarta edycja. W marcu 2023 roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tej edycji. Ciekawą informacją jest to, że zgłoszenia można było dokonać online, co znacznie ułatwiło proces składania wniosków dla potencjalnych beneficjentów. Ważną informacją dla osób zainteresowanych programem Mój Prąd jest fakt, że istnieje prawdopodobieństwo wznowienia dotacji typu Mój Prąd w przyszłości. Oznacza to, że w przyszłości prawdopodobnie program zostanie wznowiony w tej lub innej formie. 

Dofinansowanie Czyste Powietrze

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze stanowi dodatkową korzyść dla uczestników, którzy skorzystają z termomodernizacji i poprawy jakości powietrza. Chociaż głównym założeniem programu nie są bezpośrednie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, to włączając się w program i dodatkowo montując taką instalację, można liczyć na pożyczkę. Osoby fizyczne są beneficjentami tego programu i muszą spełnić kilka warunków, aby otrzymać dotację. Przede wszystkim muszą być właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ponadto, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie może przekraczać określonych limitów, które wynoszą 1894 zł w gospodarstwach wieloosobowych i 2651 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Dodatkowo, beneficjenci muszą posiadać ustalony zasiłek stały, okresowy, rodzinny lub opiekuńczy, co musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. W 2023 roku maksymalna kwota dofinansowania wynosi 136 200 zł dla uczestników programu Czyste Powietrze zainteresowanych instalacją fotowoltaiki.

Dofinansowanie ulga termoizolacyjna

Ulga termomodernizacyjna stanowi ważne narzędzie dofinansowania dla osób zainteresowanych rozwojem fotowoltaiki w Polsce. Wprowadzona 1 stycznia 2019 roku, ulga termomodernizacyjna jest kolejnym udogodnieniem dla osób, które angażują się w ekologiczne rozwiązania. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest odliczenie odpowiedniej kwoty w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku. Beneficjentami ulgi są podatnicy posiadający jednorodzinne budynki mieszkalne, którzy wykonali przedsięwzięcie termomodernizacyjne, włączając w to instalację fotowoltaiczną. Maksymalna wysokość ulgi wynosi łącznie 53 000 zł dla jednego podatnika w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć. Jeśli podatnicy są małżeństwem, każde z małżonków ma osobny limit w wysokości 53 000 zł. Należy jednak zauważyć, że ulgi nie można skorzystać w przypadku budynków w budowie, a także w sytuacji, gdy przedsięwzięcie nie zostanie zakończone w ciągu 3 lat, wtedy konieczne będzie zwrot kwoty z ulgi. W marcu 2023 roku Ministerstwo Finansów przygotowało nowe objaśnienia podatkowe dotyczące wsparcia dla projektów termomodernizacyjnych dla osób fizycznych. 

Program agroenergia czyli dofinansowanie dla rolników:

Program Agroenergia stanowi istotne źródło dofinansowania dla rolników zainteresowanych rozwojem fotowoltaiki. Jego głównym celem jest redukcja zanieczyszczeń powodowanych przez działalność rolniczą oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Program obejmuje różne technologie, w tym instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i elektrownie wiatrowe. Realizacja programu została zaplanowana na okres od 2021 do 2027 roku. Jednak podpisywanie umów będzie możliwe do 31 grudnia 2025 roku.

Dofinansowania na fotowoltaikę w ramach programu Agroenergia są adresowane do rolników indywidualnych, którzy posiadają lub dzierżawią nieruchomość o powierzchni od 1 do 300 ha, przynajmniej przez jeden rok. Program został podzielony na dwie części w latach 2021 i 2022. Pierwsza część dotyczy mikroinstalacji, pomp ciepła i magazynów energii, natomiast druga część obejmuje biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Wysokość dofinansowania zależy od mocy instalacji. Dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW beneficjent może otrzymać do 20% kosztów całej instalacji. Jednak nie więcej niż 15 000 zł. Dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW beneficjent może otrzymać do 13% kosztów całej instalacji. Jednak nie więcej niż 20 000 zł. Należy zauważyć, że przedsięwzięcie nie może zostać rozpoczęte przed złożeniem wniosku. Dofinansowanie obejmuje tylko nowe urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem). Dofinansowanie w ramach programu Agroenergia udzielane jest w formie refundacji kosztów.

Program Energia Plus jako dofinansowanie dla przedsiębiorców

Program „Energia Plus” stanowi inicjatywę mającą na celu minimalizację negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne oraz poprawę jakości powietrza. Dofinansowania na fotowoltaikę przyznawane są właśnie firmom. Uczestnicy programu mogą skorzystać z pożyczki, która pokryje do 85% kosztów kwalifikowanych, lub dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Wnioski należy składać elektronicznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, w okresie od 1 lutego 2023 roku do 13 grudnia 2024 roku (lub do wyczerpania środków).

Inne źródła finansowania fotowoltaiki:

Fotowoltaikę można finansować z innych źródeł niż ogólnopolskie rządowe programy. Innym z dostępnych źródeł finansowania paneli fotowoltaicznych są programy regionalne finansowane przez gminy. Warunki i wysokość dopłat jest różna w zależności od regionu dlatego zachęcamy, aby te informacje uzyskać bezpośrednio w gminie lub na jej stronie internetowej. 

Kolejnym niezależnym źródłem finansowania są kredyty bankowe. Składając wniosek należy liczyć się z tym, że może on zostać odrzucony, niektórzy też nie spełnią warunków dofinansowania. Innym osobom może zależeć na czasie ponieważ czas na decyzje może być długi. Wtedy z pomocą przychodzą banki. Wiele z nich posiada specjalną ofertę kredytową na cele związane z modernizacją ocieplenia lub energetyki. W takim wypadku należy skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami banków ponieważ to oni będą najlepiej znać się na swojej ofercie i w najbardziej zrozumiały sposób przedstawią nam wszystkie niezbędne informację. 

Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniach na fotowoltaikę:

Warto również wiedzieć, że dofinansowania na fotowoltaikę i dotacje na fotowoltaikę mogą różnić się w zależności od programu i instytucji udzielającej wsparcia. Często warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie określonych kryteriów, takich jak rodzaj beneficjenta, rodzaj instalacji, poziom wydajności energetycznej czy okres realizacji projektu. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek formy wsparcia, warto dokładnie zapoznać się z zasadami i wymogami danego programu oraz z terminami składania wniosków. Pamiętajmy, że dofinansowania na fotowoltaikę w 2023 roku stanowią ważne narzędzie promujące rozwój energii odnawialnej i ekologiczne rozwiązania, dlatego warto śledzić aktualne informacje i korzystać z dostępnych możliwości wsparcia.